Du er her:

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen har som formål at styrke og understøtte oplysningsindsatser om udviklingssamarbejde tilrettelagt af handicaporganisationerne i Danmark.

Formålet med oplysningsindsatserne er at sikre en formidling af de resultater, som skabes i samarbejdet mellem de danske handicaporganisationer og deres partnerorganisationer i syd. Der er tale om oplysningsindsatser som retter sig mod et dansk publikum.

Oplysningspuljen giver støtte til forskelligartede oplysningsindsatser i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde samt forhold og problematikker i udviklingslande, gerne med udgangspunkt i et konkret projekt og partnerskab. Der kan med fordel vælges et konkret tema for oplysningsindsatsen.

Oplysningsindsatserne kan variere i form og format, men fælles for alle er, at indsatserne skal udbrede kendskabet til udviklingsproblematikker blandt den danske befolkning og sikre en forståelse af danske organisationers deltagelse i internationalt udviklingssamarbejde.

Oplysningspuljen kan søges af danske handicaporganisationer og danske organisationer associeret med handicapbevægelsen i Danmark samt af andre danske civilsamfundsorganisationer i samarbejde med en dansk handicaporganisation. Organisationerne skal være aktive i det internationale udviklingssamarbejde.

Søg støtte til oplysningsaktiviteter

Oplysningspuljen kan søges ved at skrive en ansøgning om støtte til oplysningsindsatser. Ansøgningen skrives i DH’s standardformat. Der kan søges om op til 200.000 kr. til oplysningsindsatser.

Læs retningslinjerne for Oplysningspuljen før ansøgningen skrives. Retningslinjer beskriver de krav, der stilles til oplysningsaktiviteter, samt de kriterier, ansøgningen vurderes efter.

Ansøgningen skal beskrive:

  • Oplysningsindsatsen og historien, der skal formidles
  • Målgruppen for oplysningsindsatsen, herunder hvad målgruppen skal få ud af historien
  • Hvordan historien skal formidles, promoveres og når ud til målgruppen
  • En konkret tidsplan for oplysningsindsatsen
  • Oplysningsindsatsens finansiering og budget (udarbejdet i DH’s standardformat)

Ansøgningen og bilag sendes til ansogning@handicap.dk.


Foto: Timothy Chester
Foto: Timothy Chester

Baggrund

DH har gennem sit Globale Handicapprogram finansieret af Udenrigsministeriet mulighed for at lave oplysningsindsatser i Danmark om udviklingssamarbejdet i Syd.

Alle projekter støttet gennem Handicappuljen, har mulighed for at budgettere 2% af den samlede bevilling til oplysningsarbejde i Danmark.

Såfremt ansøgninger til Handicappuljen ikke budgetterer med 2% til oplysning, kanaliseres pengene over i Oplysningspuljen.