Internationalt samarbejde

Samarbejde i Norden og Grønland

DH arbejder med nordiske, europæiske og globale forhold gennem både handicaporganisationer og Nordisk Råd, EU og FN.

I Norden samarbejder DH med vore søsterorganisationer fra Finland, Sverige, Norge, Island og Færøerne i Handicaporganiationernes Nordiske Råd (HNR), hvor vi udveksler erfaringer og synspunkter.

I Grønland, hvor der endnu ikke er en paraply for handicaporganisationerne, samarbejder vi med nogle af de enkelte organisationer.

 

 

 

 

Samarbejde og repræsentation i FN-systemet

Det europæiske arbejde er i stor udstrækning centreret omkring handicaporganisationernes europæiske paraplyorganisation, Det Europæiske Handicapforum - eller European Disability Forum, EDF.

I FN-systemet er DH især aktiv omkring arbejdet med handicapkonventionen.