Du er her:

Fokus på budget og data ved DH’s arrangement

I samarbejde med Sightsavers, International Disability Alliance og Social- og Integrationsministeriet arrangerede og gennemførte DH en debat i forbindelse med statspartssamlingen om Handicapkonventionen, hvor mere end 70 personer deltog. Arrangementet var en mosaik, hvor inklusion og deltagelse for personer med handicap blev undersøgt fra fire meget forskellige perspektiver.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann holdte et oplæg til arrangementet. Her lagde ministeren vægt på, at der i Danmark er lige respekt for alle, og at alle relevante ministerier har ansvar for at sikre støtte til personer med handicap på deres område, hvilket eksempelvis giver gode muligheder for uddannelse og at deltage på arbejdsmarkedet. Men ministeren mener, at der stadig er udfordringer. Mange personer med handicap er uden job, og vi ved, at mange gerne vil i job. Ministeren sagde, at Danmark ikke kommer til at bruge flere penge, men vi skal bruge dem klogere. Der er udarbejdet 10 nye sociale mål, og et af målene er, at personer med handicap i højere grad skal tage uddannelse og være i arbejde. Det er vigtigt, at samarbejde med civilsamfundet om at realisere målene. Vi skal arbejde for bedre og mere valide data fra projekter mv. så vi kan blive bedre til at skabe resultater. Vi skal arbejde på at realisere verdensmålene nationalt og internationalt.

David Ole Sankok fra Kenyas centrale handicapråd fortalte om den positive vej, som den kenyanske regering er slået ind på. Personer med handicap har været betragtet som en belastning, og der er fortsat en stor opgave med at nedbryde fordomme. Regeringen er gået håndfast til værks ved at vedtage lovgivning, der sikrer, at 30% af det social budget, der anvendes lokalt, er målrettet kvinder, unge og personer med handicap. Samtidig øges det sociale budget løbende. Derfor er der gode resultater. Ifølge David Ole Sankok har der været en lang række fremskridt i Kenya, men der er stadig langt igen.

Priscille Geiser fra Handicap International beskrev en udvikling i handicaporganisationerne fra organisationer, der handler, til organisationer, der handler med om- og eftertanke. Hun betonede, at vi er i et vadested. Vi har gennemført mange og meget forskellige små og mellemstore projekter. Vi har skabt eksempler, men vi har brug for nu at tage skridtet fra eksemplerne til den store forandring, og at få de gode eksempler forankret i den generelle praksis. Handicaporganisationerne skal gå sammen med andre organisationer, der har erfaringer med at arbejde med økonomi og budgetter, lokale og nationale. Vi skal være effektive og ambitiøse, og vi skal være bedre til at udnytte ressourcerne.

Claire McKeown fra UK Bond Disability and Development Group udfordrede termen ”Value for Money”. Det er ikke forkert, at pengene skal bruges mest effektivt, men hvis man bruger ufølsomme mål for udviklingen, så får vi ikke målt, om vi når alle, og det er i nogle tilfælde dyrere at nå de mest marginaliserede. UK Bond Disability and Development Group har udviklet simple og præcise spørgsmål, vi kan stille for at undersøge, om de mest marginaliserede er nået. Det er ikke nogen urimelig forventning, mente Claire McKeown. I vores arbejde er det samtidig vigtigt, at også rettigheder og inklusion er opfyldt i de strategier og metoder, vi anvender på vores vej. Rettigheder gælder alle og her i 10-året for Handicapkonventionen har vi en berettiget forventning om fortsat udvikling.

I debatten blev det generelt betonet, hvor væsentligt det er at involvere mennesker med handicap i arbejdet med at udvikle politikken, projekter, metoder og i allokering af ressourcer.

Thorkild Olesen rundede af med at takke både talere og tilhørere ved at understrege, at meget er opnået, men at der stadig er meget der skal gøres, og at et mangestrenget samarbejde er nødvendigt globalt, nationalt og lokalt.