Du er her:

Hvorfor inkludere personer med handicap?

Mere end en milliard (15%) af verdens befolkning lever med et handicap. Mere end 80% af dem lever i udviklingslande. Disse tal stammer fra The World Report on Disability 2011 udgivet af World Health Organization (WHO) & Verdensbanken.

Handicapkonventionen

FN's Handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap anerkender, at alle menneskerettigheder gælder for mennesker med handicap ved at fastslå staternes forpligtelse til at fremme, beskytte og sikre fuld og ligestillet udøvelse af rettigheder med respekt for den medfødte værdighed. Læs mere om Handicapkonventionen her

Udfordring

Denne video viser, hvilke udfordringer personer med handicap oplever i Nepal: 

 

Mennesker med handicap oplever mange fysiske, kommunikative og holdningsmæssige barrierer, såsom ulige adgang til sundhedstjenester, uddannelse, beskæftigelse og indtægtskilder. Det forhindrer mennesker med handicap i at være aktive medborgere og fører til social eksklusion fra aktiviteter i hverdagen. Sammenhængen mellem handicap og fattigdom er bredt anerkendt og understreges i 2011-udgaven af World Report on Disability. Mennesker med handicap har handicapspecifikke behov, der skal tilgodeses for at sikre, at vi kan deltage i samfundet og udøve vores grundlæggende rettigheder. Opfyldelsen af sådanne behov er en del af DHs rettighedsbaserede tilgang til fremme af et samfund, hvor ingen lades i stikken.

Se flere film på DHs YouTube-kanal

Læs mere:

  • Materialer om inklusion af personer med handicap (denne side er under opbygning)

Film om organisationernes udviklingsarbejde

undefined

Se flere film fra udviklingsprojekterne på DH's Youtube-kanal