Du er her:

Hvorfor inkludere personer med handicap?

Mere end en milliard, eller 15 procent af verdens befolkning, lever med et handicap.
Mere end 80 procent af dem lever i udviklingslande. Disse tal stammer fra The World Report on Disability 2011 udgivet af World Health Organization (WHO) og Verdensbanken.

Personer med handicap er generelt dårligere stillet.
De lever i dybere fattigdom, har dårligere retsbeskyttelse, et lavere uddannelsesniveau og ringere sundhed end resten af befolkningen.

Personer med handicap har samme rettigheder som andre borgere.
Handicapkonventionen fastslår, at alle menneskerettigheder gælder for mennesker med handicap, og at stater er forpligtede til at fremme, beskytte og sikre fuld opnåelse af rettigheder. Læs mere om Handicapkonventionen her

Verdens udvikling skal gavne alle.
For at verdens udvikling kan gavne alle, skal personer med handicap involveres og deres rettigheder respekteres, og FN's Verdensmål lover, at ingen må lades i stikken. Læs mere om Verdensmålene her

Udfordringer

Denne video viser, hvilke udfordringer personer med handicap oplever i Nepal: 

 

Mennesker med handicap oplever mange fysiske, kommunikative og holdningsmæssige barrierer, såsom ulige adgang til sundhedstjenester, uddannelse, beskæftigelse og indtægtskilder. Det forhindrer mennesker med handicap i at være aktive medborgere og fører til social eksklusion fra aktiviteter i hverdagen. Sammenhængen mellem handicap og fattigdom er bredt anerkendt og understreges i 2011-udgaven af World Report on Disability. Mennesker med handicap har handicapspecifikke behov, der skal tilgodeses for at sikre, at vi kan deltage i samfundet og udøve vores grundlæggende rettigheder. Opfyldelsen af sådanne behov er en del af DHs rettighedsbaserede tilgang til fremme af et samfund, hvor ingen lades i stikken.

Se flere film på DHs YouTube-kanal

Film om organisationernes udviklingsarbejde

undefined

Se flere film fra udviklingsprojekterne på DH's Youtube-kanal