Du er her:

Samarbejde i Norden

På Nordisk plan samarbejder DH med sine søsterorganisationer i de nordiske lande på en lang række felter.

DH samarbejder på nordisk plan med vore søsterorganisationer fra Finland, Sverige, Norge, Island og  Færøerne. Vi mødes i Handicaporganisationernes Nordiske Råd (HNR), hvor vi udveksler erfaringer og synspunkter. Rådet er et rådgivende og politikskabende organ under Nordisk Ministerråd. I rådet indgår desuden politikere samt forskellige nationale fagministerier.

I Grønland, hvor der endnu ikke er en paraplyorganisation for handicaporganisationerne, samarbejder vi med nogle af de enkelte handicaporganisationer.