Du er her:

GFD - Ghana Federation of Disability Organisations

GFD er stiftet i 1987 som paraply for landets handicaporganisationer. DH har samarbejdet med GFD siden 2002 og har haft et formelt partnerskab siden 2006.

Læs mere om GFD på organisationens egen hjemmeside.

Ghana Federation of Disability Organisations (GFD) blev etableret i 1987 med tre medlemsorganisationer, der repræsenterer blinde, døve og fysisk handicappede. Senere er yderligere fire organisationer kommet til, som repræsenterer personer med albinisme, personer med neuro-immunologiske sygdomme og autoimmune tilstande, personer med psyko-sociale problemer samt personer med udviklingshæmning.

Ghana skønnes at være blandt de ti hurtigst voksende økonomier i løbet af 2013-15. Det er dog tvivlsomt, om personer med handicap nyder godt af udviklingen. Ghana har pensionsordninger for arbejdstagere med handicap, og hensættelser til invalidepension for tjenestemænd. Men der gives ingen støtte til det store flertal af personer med handicap, som er uden formel beskæftigelse.

Derfor er det en hovedprioritet for GFD at sikre personer med handicap en ansættelse og et levebrød - også som en vej til deltagelse og inklusion i deres lokalsamfund på lige fod med andre.

Hovedpunkter i partnerskabet

DH vil støtte GFD i at opbygge kapacitet og udvikle strategier for både GFD og dens medlemsorganisationer til effektivt og strategisk at styrke beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap. Partnerskabet handler især om:

  • At indgå i strategiske netværk med centrale arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer netværk i at tage et ansvar, samt at opnå fordele fra at ansætte personer med handicap.
  • Fortalervirksomhed overfor regeringen for at forbedre rammer og miligheder for beskæftigelse af personer med handicap.
  • Fremme empowerment ved at styrke adgangen til kvalificerede færdigheder udviklingsprogrammer for personer med handicap - herunder et styrket fokus på at inkludere personer med handicap i undervisningssystemet.

Læs mere om DH's partnerskab med GFD i DH's Strategic Plan for the International Development 2014-18