Du er her:

NUDIPU - National Union of Disabled Persons of Uganda

DH har haft et partnerskab med NUDIPU siden 1996. NUDIPU er dannet i 1987 og er en paraply organisation, der repræsenterer alle handicapgrupper på tværs af køn.

undefined

Læs mere om NUDIPU på organisationens egen hjemmeside

NUDIPU mener, at handicappedes position i samfundet er et spørgsmål om menneske- og borgerrettigheder, og at samfundet skal forandres for at sikre de handicappede fuld integration.

NUDIPUs primære fokus er at fremme ikke-diskrimination, lige deltagelse af personer med handicap i udviklingsprogrammer, bedre adgang til fysisk infrastruktur og information samt at påvirke lovgivningen til fordel for personer med handicap.

Medlemskredsen omfatter bl.a. organisationer for blinde, døve, fysisk og psykisk handicappede, albinoer m.fl. Mød 16-årige Ameto Scola fra Uganda. Hun er døv, forældreløs og står alene med ansvaret for sine yngre søskende.

Hovedpunkter i partnerskabet

DH’s partnerskab med NUDIPU har især fokus på HIV/AIDS og handicap, sexuelle og sundhedsmæssige rettigheder samt på at styrker handicappedes økonomiske muligheder. Det er planen, at DH’s økonomiske tilskud til NUDIPU skal fases helt ud i 2017.

DH støtter organisationsudviklingen af NUDIPU ud fra princippet om bæredygtighed. Det handler bl.a. om at styrke NUDIPUs lokale afdelinger rundt i landet, at finde flere og bredere kilder til finansiering (fx EU) samt at søge nye lokale partnerskaber med fx HIV/AIDS-organisationer og myndigheder.

Læs mere om DH's partnerskab med NUDIPU i DH's Strategic Plan for the International Development 2014-18