Du er her:

NUDOR - The National Union of the Disability Organizations of Rwanda

NUDOR er en ny paraply for handicaporganisationer i Rwanda, som DH har haft et partnerskab med siden 2011. Målet er i første omgang at styrke NUDORs egen organisation.

undefined

Læs mere om NUDOR på organisationens egen hjemmeside.

NUDOR er etableret i 2010 af sine otte medlemsorganisationer for at fungere som en paraply og give "en samlet stemme i fortalervirksomhed for rettigheder og værdighed for personer med handicap i Rwanda".

På trods af velvilje fra regeringen i Rwanda er mange personer med handicap fortsat socialt udstødte og uden adgang til mange af de muligheder, som andre rwandiske borgere nyder godt af. De repræsenterer en stor del af dem, der lever i fattigdom, og dem, der oplever kønsbaseret vold. Kun et mindretal af børn med handicap er i øjeblikket i skole, og mange holdes stadig skjult af deres familier.

NUDOR arbejder på at ændre dette gennem oplysning, fortalervirksomhed og kapacitetsudvikling af medlemsorganisationerne.

Hovedpunkter i partnerskabet

DH indgået i et treparts-partnerskab med NUDOR i 2011 sammen med den svenske handicap organisation MyRight (tidligere Shia).

Eftersom DH og NUDOR’s partnerskab er nyt har partnerskabets første fase 2011-14 haft et begrænset omfang. Fokus har været på udvikling af NUDORs som organisation samt på initiativer som kan styrke integrationen af børn med handicap i skolesystemet. I de kommende år vil dette arbejde i Rwanda fortsætte, dog med mere vægt på koordination og udvikling af de enkelte medlemsorganisationers kapacitet.

I de kommende år vil dette arbejde fortsætte, med vægten lagt på også at udvikle de enkelte medlemsorganisationers kapacitet.

Læs mere om DH's partnerskab med NUDOR i DH's Strategic Plan for the International Development 2014-18