Du er her:

Samarbejde om unikke skoler i Rwanda

Alle børn har ret til en god skole og det burde være en selvfølge at også børn med handicaps går i skole.  Men det er langtfra situationen i de fleste udviklingslande. På verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole, mens børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole. ”Derfor er det nødvendigt at gøre en særlig indsats, hvis denne udvikling skal ændres,” siger DHs formand Thorkild Olesen, der ser frem til resultaterne af projekt ”Uddannelse for alle”, som Spejderhjælpen og Danske Handicaporganisationer (DH) er gået sammen om i et forsøg på at påvirke denne trend i det lille østafrikanske land Rwanda.

Her vil Danske Handicaporganisationer med økonomisk støtte fra Spejderhjælpen i de kommende tre år arbejde med projekt ”Uddannelse for alle”. Ambitionen er at udvikle unikke ”modelskoler” som konkret kan vise, at det kan lade sig gøre at skabe unikke skolemiljøer, som både vil være i stand at få børn med handicap i skole, men også være i stand til at rumme alle slags børn, samt sikre læring og sociale fællesskaber, der også omfatter børn med handicap.

Selv om der er meget stor forskel på livsvilkår for børn og unge i Rwanda og Danmark, er der også tale om fælles sociale udfordringer. Også i Danmark er der stor risiko for at elever med handicap aldrig bliver inkluderet i de sociale fællesskaber, som er vigtige for børns skolegang.  Derfor arbejder DH også i Danmark for at fremme inklusion og sikre en bedre forståelse for elever med særlige behov.

Spejderhjælpens arbejde fokuserer i særlig grad på pligten overfor andre, når spejdere i Danmark hvert år mod betaling tilbyder en arbejdsindsats, der ubeskåret går til Spejderhjælpen.

Spejderhjælpen er en fond, der er stiftet af de danske spejderkorps.
Fonden hedder "Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn".
Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.

Læs mere på www.spejderhjaelpen.dk 

Spejderhjælpen består af Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i DK, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig med tilsammen godt 60.000 medlemmer.