Du er her:

NUWODU - National Union of Women With Disabilities of Uganda

NUWODU har særligt fokus på piger og kvinder med handicap. Organisationen har haft et formelt partnerskab med DH siden 1999.

undefined

Læs mere om NUWODU på organisationens Facebook-side

NUWODU har som mål at være en stærk stemme for piger og kvinder med alle typer af handicap. Organisationen arbejder især inden for tre hovedområder: 

  • Fortaler for rettigheder og fuld deltagelse af kvinder og piger med handicap på det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle område gennem netværk og samarbejde med regeringen og ikke-statslige organisationer.
  • Kapacitetsopbygning af kvinder og piger med handicap for at styrke deres mulighed for at deltage i samfundet og øge deres muligheder på arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at uddanne kvinder og piger i fortalervirksomhed, ledelse, iværksætteri, planlægning og ressource mobilisering etc.
  • Forskning om status for kvinder og piger med handicap og formidling af viden og fakta til andre interessenter.

Se hvordan DH er med til at give mennesker med handicap en ny start i det nordlige Uganda.

Hovedpunkter i partnerskabet

DH’s partnerskab med NUWODU har især fokus på kvinders rettigheder og muligheder i samfundet, HIV/AIDS og handicap, sexuelle og sundhedsmæssige rettigheder samt på at styrker handicappedes økonomiske muligheder.

Samtidig vil DH at udvikle NUWODUs egen organisation og bæredygtighed, bl.a. ved at finde flere og bredere kilder til finansiering (fx EU) samt at søge nye lokale partnerskaber med fx HIV/AIDS-organisationer og myndigheder.

Læs mere om DH's partnerskab med NUWODU i DH's Strategic Plan for the International Development 2014-18