Du er her:

"Integrated Employment Programme for Persons with Disabilities in Ghana"

Øget beskæftigelse for personer med handicap

I de seneste år har Ghana gennemgået en positiv udvikling politisk, økonomisk og socialt med en styrkelse af nøgleindikatorer som forventet levetid og uddannelse. Ikke alle borgere er dog omfattet af denne udvikling, hvorfor fattigdom stadig er et udbredt problem. Særligt personer med handicap er udsatte. I 2016 igangsatte DH/DPOD et samarbejde med Ghana Federation of Disability Organisations (GFD) med henblik på at bryde de barrierer, som personer med handicap møder, i forhold til at komme i beskæftigelse.

Arbejdet bygger videre på GFDs tidligere erfaringer med at fremme beskæftigelse og på et studie under "Innovation Project", som DH gennemførte i 2015, hvor Ghana indgår, der kortlægger arbejdsmarkedet og lovgivningen i forhold til personer med handicap i tre afrikanske lande. "Innovation Project" blev støttet af Danida.

Læs mere om "Innovation Project" her og læs rapporterne fra Ghana her.

Handicapbevægelsens udfordringer

Personer med handicap oplever en række generelle og specifikke problemer:

  1. Høj arbejdsløshed: Hvert år har mange nye universitetsdimmiterende vanskeligt ved at blive integreret på arbejdsmarkedet. Særligt oplever personer med handicap udfordringer med at finde jobs.
  2. Socio-kulturelle overbevisninger og myter: Myter fører til dehumanisering af personer med handicap, der betragtes som havende manglende evner. Dette fører til eksklusion.
  3. Arbejdsgiveres manglende forståelse: Arbejdsgivere kan være af den overbevisning, at ansættelse af personer med handicap medfører større omkostninger og er uvidende om økonomiske fordele.
  4. Lavt selvværd hos personer med handicap: I kraft af afvisninger og mangel på vejledning mv. kan selvværdet og motivationen være lav, hvorfor udfordringerne for den enkelte kun bliver større.
  5. Lovgivningsmæssige mangler: Den gældende lovgivning faciliterer en række muligheder for personer med handicap, men incitamenter for arbejdsgivere er fortsat svage og ikke velkendte.

 

Målsætninger

Programmet har følgende målsætninger:

  1. Personer med handicap kommer i beskæftigelse
  2. Arbejdsgivere motiveres til at ansætte personer med handicap, inkluderer sine ansatte og udvikler virksomhedspolitikker med henblik på yderligere inklusion af personer med handicap
  3. Bedre beskæftigelsespolitikker, der bidrager til at gøre ansættelsen af personer med handicap attraktiv, og understøttet af bedre officiel dataindsamling.
  4. Øget opmærksomhed om og positive holdninger til ansættelse af personer med handicap på det formelle arbejdsmarked.

 

Strategi

GFD arbejder for bedre løsninger til at styrke personer med handicaps position på det formelle arbejdsmarked. Både ”empowerment” af jobsøgende er nødvendigt samtidig med, at arbejdsgivere, der mangler viden på området, skal motiveres til at fremme inklusion, bl.a. gennem oplysning/fortalervirksomhed og incitamenter. For at skabe en bæredygtig ændring af forholdene er det ligeledes vigtigt, at Ghanas lovgivning tilpasses med henblik på at inkludere personer med handicap i arbejdsmarkedet.