Du er her:

Samarbejde med globale virksomheder

DH har i samarbejde med store virksomheder og partnerorganisationer i Sydafrika, Ghana, Uganda og Rwanda sat fokus på, at personer med handicap skal have bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

Det er svært for mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder i Danmark - og i lande som Ghana, Uganda og Rwanda. Med DH’s erfaringer fra mange års arbejde i blandt andet Sydafrika opstod ideen om få kortlagt gode konkrete eksempler på, hvordan man med en understøttende lovgivning og den rette tilgang fra private virksomheder, kan sikre, at mennesker med handicap får adgang til arbejdsmarkedet.

Sydafrika er karakteriseret ved at have en omfattende lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, men hvad virker, og hvad virker ikke? Med støtte fra DANIDA’s innovative pulje, bankede DH på dørene hos en række globale virksomheder, der alle er karakteriseret ved også at drive virksomhed i andre afrikanske lande. Det blev indledningen til et spændende innovativt samarbejde.

Olievirksomheden Total og Standard Bank i Sydafrika åbnede straks dørene for DH og delte ud af deres erfaringer med at ansætte mennesker med handicap. Derefter gik turen videre til Ghana og Uganda, hvor den eksisterende lovgivning blev kortlagt, og der blev aflagt besøg i relevante offentlige institutioner og arbejdsmarkedsorganisationer. Det hele kulminerede i en to-dages workshop i Uganda. Her blev alle de gode initiativer præsenteret og diskuteret med repræsentanter for handicapbevægelsen. Virksomhedsrepræsentanterne fra Sydafrika, Ghana og Uganda inviterede til et tættere samarbejde med handicaporganisationerne og gav tilsagn om at være med til at åbne dørene for mennesker med handicap. Også DH's partnerorganisation fra Rwanda bidrog på workshoppen med erfaringer fra Rwanda.

Erfaringerne fra DH’s mangeårige engagement i Sydafrika gav ideen til det innovative projekt. Billedet her er fra et beskyttet værksted i Cape Town, hvor medarbejderne sorterer bøjler for en stor tekstilkæde. Der er masser af eksempler på at mennesker med handicap er ansat i særlige jobs, mens adgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked fortsat er en udfordring.

DH i samarbejde med ILO

Et af projektets positive resultater er, at DH er blevet inviteret med i netværket Global Business and Disability Network etableret af den internationale arbejdsorganisations (ILO - International Labour Organisation) med fokus på beskæftigelse af mennesker med handicap i den private sektor. I forbindelse med en af netværkets konferencer i Geneve i april 2016, præsenterede DH resultaterne af projektet og blev efterfølgende inviteret med som medlem. Ud over DH deltager også andre civilsamfundsorganisationer i netværket, der primært har medlemmer fra den private sektor.

Deltagelsen på mødet gav DH mange gode indspark til det fortsatte arbejde med beskæftigelse i udviklingslandene og bekræftede at fokus på samarbejde med den private sektor er vigtig for at skabe yderligere beskæftigelse for mennesker med handicap. DH og vores partnere i Ghana og Uganda har på baggrund af læring fra projektet startet projektarbejde i samarbejde med den private sektor i de to lande om at øge ansættelse af mennesker med handicap.

Læs mere om Global Business and Disability Network

Konklusioner og initiativer

Erfaringerne fra "Innovation Project" er samlet i en række rapporter, der med udgangspunkt i de enkelte lande kortlægger lovgivningsinitiativer og beskriver gode eksempler på beskæftigelse af mennesker med handicap på det formelle arbejdsmarked. Rapporterne afdækker naturligvis også de udfordringer, som mennesker med handicap møder i forhold til at opnå beskæftigelse på.

Deltagerne i projektet har følgende forslag til, hvordan handicapbevægelsen kan arbejde for at sikre mennesker med handicap bedre adgang til arbejdsmarkedet:

  • Influere og påvirke de respektive regeringer til at sikre understøttende lovgivning.
  • Øge bevidstheden i befolkningen om rettigheder og mennesker med handicaps ressourcer og kompetencer
  • Øge selvstændighed og selværd hos personer med handicap gennem uddannelse, kompetenceudvikling samt opbygningen af selvtillid
  • Forbedre indsamling af data på handicapområdet, så initiativer og handicappolitiske tiltag bygger på et veloplyst og sammenligneligt grundlag