Du er her:

“Towards inclusion of Persons with disability in Nepal – Empowerment and capacity building of the disability movement of Nepal”

Opdateret i august 2017

Kapacitetsopbygning af handicapbevægelsen skal føre til lige rettigheder

I Nepal er personer med handicap en udsat gruppe på flere måder. En stor andel lever i fattigdom og/eller økonomisk afhængighed af deres familier i tillæg med, at de klarer sig dårligere i forhold til både uddannelse og deltagelse i kulturelle/sociale begivenheder. For at kunne forbedre forholdene for personer med handicap i Nepal havde den første fase af DH’s rammeprojekt i samarbejde med National Federation of Disabled Nepal (NFDN) som formål at kapacitetsopbygge NFDN med henblik på, at organisationen ville kunne fungere mere effektivt, velkoordineret og kønsbevidst.

 

Handicapbevægelsens udfordringer

Første fase af projektet lagde vægt på følgende udfordringer:

  1. Svag kapacitet i NFDN og ingen strategi for fortalervirksomhed
  2. Vanskeligt politisk miljø og mangel på en rettighedsbaseret tilgang
  3. Behov for kønsfokus og inklusion af marginaliserede grupper

 

Målsætninger

Målet med projektet var en større inklusion af personer med handicap, herunder at sørge for, at:

  1. NFDN bliver en effektiv, kønsligestillet og forenet stemme for alle personer med handicap i Nepal og lobbyist for implementeringen af rettigheder tilhørende personer med handicap.
  2. Grundlæggende rettigheder tilhørende personer med handicap skal reflekteres i Nepals forfatning (2015) i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention, inkl. en ratificering heraf.

 

Strategi

I projektet blev der lagt særlig vægt på, at alle grupper af personer med forskellige handicap inkluderes og repræsenteres i forhold til lokale og nationale myndigheder. Aktiviteterne blev afviklet i 5 distrikter, hvor der konkret blev arbejdet med at øge både mænd og kvinder med handicaps adgang til ressourcer reserveret til marginaliserede grupper. Derudover fokuserede projektet på fortalervirksomhed og lobbyarbejde, der skal sikre, at der i den fremtidige nepalesiske grundlov tages hensyn til personer med handicap.

 

Resultater

Første fase af projektet bidrog i høj grad til opbygningen af NFDN’s organisatoriske struktur og kapacitet. Det har medført, at NFDN har været med til at sikre, at parlamentet har ratificeret FN’s Handicapkonvention i tillæg med, at personer med handicap for første gang nævnes i Nepals forfatning fra 2015.

Demonstration for inklusion af politiske rettigheder for personer med handicap i Nepals forfatning, Kathmandu. Foto: NFDN