Du er her:

"Towards Inclusion of Persons with Disabilities in Nepal - Phase II"

Opdateret i august 2017

Personer med handicap skal have de samme rettigheder som andre

På grund af stigma og neglekt oplever personer med handicap i Nepal at blive diskrimineret og fejlagtigt betragtet som hjælpeløse ofre, der er afhængige af almisser fra staten og civilsamfundet – ikke som selvstændige individer, der har de samme rettigheder som alle andre, jf. FN’s Handicapkonvention.

 

Handicapbevægelsens udfordringer

En række de af udfordringer, som personer med handicap møder, består af:

  1. Sociale og kulturelle barrierer i forhold til deltagelse: Disse barrierer udspringer af et syn på personer med handicap som hjælpeløse ofre. En negativ holdning til og adfærd overfor personer med handicap afføder en dårligere behandling af og ringere vilkår for mennesker med handicap.
  2. Begrænset anerkendelse i lovgivning og implementering: Tilbage i 2010 ratificerede Nepal FN’s Handicapkonvention, men har været langsomme med henblik på at tilpasse landets lovgivning og i praksis implementere grundlovssikrede rettigheder for personer med handicap.

 

Målsætninger

Med rammeprojektet i Nepal ønsker DH i samarbejde med National Federation of the Disabled-Nepal (NFDN) at skabe større inklusion af personer med handicap i landet i overensstemmelse med handicapkonventionen.

Med et ønske om at nedbryde de barrierer, som personer med handicap oplever i Nepal, sætter programmet fokus på en revidering og implementering af den nepalesiske National Policy and Plan of Action on Disablity. Som led i projektet er NFDN i gang med at få opbygget sin organisatoriske struktur og ledelse samt styrket organisationens kapacitet i forhold til fortalervirksomhed, både med inddragelse af redskaber og akademisk evidensbaseret forskning.

 

Strategi

NFDN’s strategi består af fortalervirksomhed på nationalt niveau, hvor organisationen har fundet en effektiv balance mellem en konfrontatorisk tilgang, inklusiv demonstrationer og strejker, og en konstruktiv tilgang til myndighederne, hvor NFDN assisterer med at udvikle ny handicappolitik og samarbejde med politiske aktører.  

 

Resultater - klik for at læse den eksterne evaluering af projektet

Shudarson Subedi (tv), formand for NFDN, sammen med organisationens leder Manish Prasai (th). Foto: Steven Achiam

 

28. august 2017: Nepal vedtager ny handicaplov