Du er her:

Education for All / Uddannelse for alle

Opdateret i august 2017

Børn med handicap skal have mulighed for at gå i skole

I Rwanda har børn med handicap i mange tilfælde ikke adgang til uddannelse, da børn med handicap enten ikke bliver tilbudt skolegang og/eller ikke oplever en tilstrækkelig grad af fysisk tilgængelighed i den lokale skole eller udstyres med de nødvendige hjælpemidler.

Handicapbevægelsens udfordringer

En række af de barrierer, som børn med handicap møder, kan opsummeres på følgende vis:

  1. Ikke tilstrækkelig grad af fysisk tilgængelighed og adgang til hjælpemidler i folkeskoler – dette gør det vanskeligt at deltage for børn med handicap
  2. Mangel på viden og støtte i lokalsamfundet, hvorfor børn med handicap ikke ”opdages” og tilbydes skolegang på lige fod med andre børn uden handicap.

Målsætninger

Programmet, der blev lanceret i 2015 og forventes afsluttet ved udgangen af 2019, er et samarbejde mellem DPOD/DH og Spejderhjælpen. Programmet har følgende målsætninger:

  1. Øget fysisk tilgængelighed i folkeskoler
  2. Borgere skal aktivt støtte identifikationen af børn med handicap, der ikke går i skole og foreslå lokale løsninger på denne udfordring
  3. Give børn med handicap hjælpemidler, der giver dem mulighed for at gå i skole

Programmet er inddelt i to faser således, at målgruppen først består af tre skoler i tre distrikter i løbet af 2016/2017 og tre nye skoler i to andre distrikter i 2018/2019.

Strategi

Særligt gennem mobilsering af lokalsamfundet og inklusion af alle relevante stakeholders ønsker Spejderhjælpen at sikre forankring og bæredygtighed af programmet. Stakeholders inkluderer børn med handicap; unge med handicap, der kan fungere som rollemodeller; forældre; lærere; skoleklubber; lokale spejdergrupper; venner og familie; trosbaserede organisationer i tillæg med ”Umudugudu”, dvs. den lokale landsbyleder, der står i spidsen for, hvad der sker i landsbyen. Med henblik på at sikre fysisk tilgængelighed i skoler inkluderes politiske ledere og embedsmænd på lokalt-, provins- og distriktsniveau.

Læs eller genlæs Spejderhjælpens oplevelser fra projektet i Rwanda her:

Hør de unge spejdere Axel og Ida Marie fortælle om deres besøg til Rwanda i maj 2018 her: