Du er her:

DH's programmer i Uganda

DH påbegyndte sit samarbejde med handicapbevægelsen i Uganda i slutningen af 90'erne og har blandt andet medvirket til, at NUDIPU (National Union of Disabled People of Uganda) har styrket medlemsindflydelsen på distrikts-, provins- og nationalt niveau og dermed lever op til handicaprepræsentationen i folkevalgte forsamlinger som nedfældet i Ugandas grundlov.

Med udgangen af 2017 er samarbejdet udfaset gennem to landeprogrammer, der blev lanceret i henholdsvis 2015 og 2016 med organisationerne NUWODU (National Union of Women with Disabilities of Uganda) og NUDIPU (National Union of Disabled People of Uganda). Herefter er målsætningen at de to organisationer selv fortsætter arbejdet for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder, bl.a. gennem bedre og mere effektiv repræsentation i de to paraplyorganisationer. Læs mere om det nyligt afsluttede samarbejde med hhv. NUWODU her og med NUDIPU her.

Mere end 20 års erfaringer i Uganda

DH har sammen med 10 medlemsorganisationer stået for det unikke samarbejde igennem 20 år; fra organisation til organisation og fra bevægelse til bevægelse.

Flere af medlemsorganisationerne i DH fortsætter arbejdet i Uganda. men for DH's vedkommende er det nu tid til at opsamle erfaringerne fra samarbejdet, som har givet læring både i Uganda og i Danmark. Samarbejdet har været helt unikt i handicapbevægelsens historie, fordi Uganda er det første udviklingsland, hvor stort set alle udviklingsaktive medlemsorganisationer i dansk handicapbevægelse har været engageret og støttet opbygning og kapacitetsudvikling af søsterorganisationer. Samlet set har den danske handicapbevægelse støttet den ugandiske handicapbevægelse de seneste 20 år med ca. 100 millioner kroner, bevilget af Udenrigsministeriet. Støtten er gået til opbygning af en medlemsbaseret og demokratisk bevægelse, med organisationer, der favner mange forskellige handicap. lokalt, nationalt og internationalt er de stærke rettighedsfortalere, der samtidig evner at fortsætte arbejdet med at mobilisere personer med handicap overalt i landet.

I marts 2018 udgav DH magasinet Uganda 20 for at markere de 20 års samarbejde. I magasinet kan du læse om Ugandas virkelighed, og hvad den danske handicapbevægelses støtte til kapacitetsopbygning og organisationsudvikling i den ugandiske handicapbevægelse har betydet. Du kan også læse om nogle af de milepæle, som den ugandiske handicapbevægelse har fået sat blandt andet med støtte fra vores side - omkring lov, rettigheder og inklusion af personer med handicap.

Hent magasinet Uganda 20 i boksen til højre.

 

 

 

Magasinet Uganda 20

Hent magasinet