Du er her:

ABC - Inklusion for unge med handicap - med SUMH og Operation Dagsværk

Et værdigt ungdomsliv for unge med handicap i Uganda er et liv med anerkendelse, fællesskaber, uddannelse og arbejde på lige fod med andre unge i landet. Rollemodeller med handicap og optagelse på erhvervsskoler er vejen frem og bryder med myter og stigmatisering.

I november 2018 besluttede Operation Dagsværk at indgå et samarbejde med DH og SUMH. Indtjeningen fra Dagsværkdagen i november 2019 vil gå til et projekt i Uganda i perioden 2020-2022, der skal skabe inklusion for unge med handicap i Uganda.

Projektet ABC – Inklusion for unge med handicap i Uganda vil opsøge og motivere unge med handicap, som ellers står udenfor uddannelse og jobmarkedet. Størstedelen af personer med handicap i Uganda lever i fattigdom og mange bliver ekskluderet fra at deltage i sociale aktiviteter og initiativer, der kan bringe dem ud af fattigdommen. Erhvervsskolerne vil være et springbræt for 200 unge til at skabe den nødvendige forandring og give dem mulighed for at vise, at de også kan deltage i arbejdslivet på lige fod med andre.

ABILITY WITH DISABILITY

Frivillige unge med handicap, der er aktive i den ugandiske organisation NUDIPU-Youth, har gode erfaringer med at skabe forandringer for dem selv og for andre unge med handicap. De opsøger unge med handicap i deres hjem, bygger bro og større forståelsen for et liv med handicap blandt de unges familier og i lokalsamfundet. Gennem træning i livs-færdigheder, life skills, hvor unge med handicap får selvtillid og tro på egen styrke, vil projektet nå 1000 unge med handicap.

BREAK THE ISOLATION

De unges familier og lokalsamfundet vil se de unges potentialer og lære at forstå, hvordan de kan være med til at hjælpe dem til et bedre liv. Projektet vil involvere ansatte på skoler, erhvervsuddannelser og virksomheder for at inkludere flere unge med handicap i skolerne og på arbejdsmarkedet. Projektet vil med kampagner på sociale medier og gennem sport og teater på skoler nå ud til 10.000 unge med og uden handicap i det ugandiske samfund.

COMMUNITY, EDUCATION, EMPLOYMENT

50 rollemodeller skal skabe forandring for unge med handicap og dele deres egne erfaringer med at skabe et bedre ungdomsliv og få mod på fremtiden. De vil blive trænet i lederskab og rettigheder og i hvordan man skaber forandring for Ugandas unge med handicap gennem fortalervirksomhed.

 

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. 

De unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser.

Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, som denne gang udføres af DH og SUMH.