Du er her:

Promotion of access to sexual and reproductive health (SRH) services for girls and women with disabilities (GWWD) in Uganda

Opdateret i august 2017

Piger og kvinder med handicap som en særligt udsat gruppe

På trods af international anerkendelse og et øget fokus på inklusion som led i forskellige udviklingsagendaer fortsætter personer med handicap med at være dårligt stillede og opleve eksklusion. Piger og kvinder med handicap oplever en dobbeltbyrde i kraft af både deres køn og handicap og er ofte sårbare i forhold til misbrug og udnyttelse. Piger og kvinder med handicap udgør en marginaliseret gruppe, der ofte begrænses i forhold til selvbestemmelse over egen krop og udøvelsen af grundlæggende rettigheder generelt. Særligt i forhold til kønsbaseret vold og HIV/AIDS er piger og kvinder med handicap udsatte.

Handicapbevægelsens udfordringer

Handicapbevægelsen i Uganda oplever en række generelle og specifikke udfordringer. De mere generelle udfordringer dækker over en utilstrækkelig implementering af love, policies og programbestemmelser henvendt til personer med handicap; negative attituder overfor personer med handicap; ringe services og hensyn til behovene hos personer med handicap og manglende funding. Specifikke udfordirnger består bl.a. i manglende hensyn til piger og kvinder med handicap vedrørende design og implementeirng af sundhedsinterventioner; seksuel og kønsbaseret vold; manglende politisk indflydelse for personer med handicap; lav kapacitet i sundhedsvæsenet ift. at møde særlige behov hos piger og kvinder med handicap.

Målsætninger

Programmet, som blev lanceret i begyndelsen af 2016 og løber indtil slutningen af 2017, er et samarbejde mellem DPOD/DH og National Union of Women with Disabilities of Uganda (NUWODU), hvis overordnede mål er at give piger og kvinder med handicap lige adgang til information og services vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed. De specifikke målsætninger lyder:

  1. Etablering af sundhedsfaciliteter, der understøtter SRH-services til piger og kvinder med handicap jf. WHO/UNFPA standarder
  2. Udvikling af SRH-policies og guidelines, der møder behovene hos GWWDs
  3. Kapacitetsopbyning af NUWODU med henblik på at fremme lederskab og styrke organisationens indflydelse på politikudvikling i forhold til SRH-rettigheder

Strategi

Programmets strategi tager udgangspunkt i at støtte sundhedsfaciliteter i at blive gode eksempler, der med tilgængelighedsfremmede faciliteter som ramper, justérbare senge, kørestole mv. lever op til gældende internationale standarder. Advocacy og networking betragtes som vigtige redskaber ift. at påvirke holdninger hos både enkeltindivider og institutioner. Organisationsudvikling er en kritisk komponent med henblik på at sikre NUWODU’s effektivitet.

For at sikre forankring og bæredygtighed samarbejder NUWODU med alle relevante aktører på området, inkl. servicebrugere - piger og kvinder med handicap på både græsrods- og nationalt niveau, sundhedsprofessionelle, ministerier og politiske ledere, diverse sundhedsudvalg og medierne. Derudover opbygger NUWODU strategiske partnerskaber med andre organisationer, arbejder for at fremme SRH-rettigheder for piger og kvinder med handicap.

Videofilm fra programmet

DH arbejder rettighedsbaseret med afsæt i FN's handicapkonvention - både i Danmark og i det internationale arbejde. Hør her, hvorfor det nytter at kæmpe for sin ret.

I videoen følger vi kvinden Edith Naddamba, som er involveret i programmet og fortæller om arbejdet og sin egen livshistorie.


I dette videoklip fortæller 25-årige Nighty Sadyero sin historie med HIV/AIDS, tre børn og en mand, der ikke vil vide af hende. Og om hvordan hun fik kæmpet sig tilbage til livet gennem mødet med en gruppe stærke kvinder i samme situation som hende selv.