Du er her:

A strong Mandate for Defending the Rights of Persons with Disabilities in Uganda

Opdateret i august 2017

Personer med handicap skal i beskæftigelse

Seneste data viser, at majoriteten af personer med handicap i Uganda er ansat i den uformelle sektor. Dog er der generelt set et begrænset udvalg af officiel data, der kan give et billede af beskæftigelsesniveauet for personer med handicap. Uganda Mapping Report ”Beskæftigelse af personer med handicap på det formelle arbejdsmarked” fra 2015 og udarbejdet af ”Innovation Project” støttet af DANIDA indikerer dog, at selvom data ikke er tilgængelig, anerkender de fleste aktører i Uganda, at arbejdsløshed og ”underemployment” blandt personer med handicap er signifikant højere end for personer uden handicap.

Læs mere om "Innovation Project" her og læs rapporterne fra Uganda her.

Handicapbevægelsens udfordringer

Barrierne i forhold til beskæftigelse for personer med handicap kan inddeles i fire kategorier:

  1. Arbejdsgiveres negative attitude og opfattelser af personer med handicap
  2. Begrænsede færdigheder og uddannelsesniveau hos personer med handicap
  3. Lavt selvværd og tro på sig selv blandt personer med handicap
  4. Udfordringer i forhold til tilgængelighed og mangel på tilpasningsmuligheder på arbejdspladsen for personer med handicap

Målsætninger

Programmet, der blev lanceret i 2015 og forventes afsluttet ved udgangen af 2019, er et samarbejde mellem DPOD og National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU). Programmet addresserer følgende kerneområder:

  1. Organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af NUDIPU
  2. Fremme af formelle og inkluderende beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap, bl.a. ved at fremme repræsentationen af personer med handicap i bestyrelser, der varetager arbejdsmarkeds- og lønmodtagerrettigheder
  3. Etablering og styrkelse af netværk og partnerskaber for personer med handicap
  4. Indkomstskabelse og generel økonomisk styrkelse (eng. economic empowerment) af personer med handicap gennem NUDIPUs opsparings- og kreditmodeller

Programmet vil have direkte indflydelse på 325 personer med handicap og sikre, at alle typer personer med handicap bliver nået med særligt fokus på inklusion af begge køn og unge. Ligeledes forventes projektet indirekte at være til gavn for yderligere grupper af personer med handicap gennem advocacy og oplysningsarbejde i tillæg med lovgivningsmæssige ændringer.

Strategi

Gennem organisationsudvikling, træningsworkshops, advocacy, networking og etablering af strategiske partnerskaber fokuserer NUDIPU på at styrke den socioøkonomiske status hos personer med handicap og advokere for operationaliseringen af ”PWD centred frameworks”.

Særligt alliancer mellem personer med handicap og arbejdsgivere vægtes højt. Ønsket er at øge motivationen hos arbejdsgiverne for at ville ansætte personer med handicap og anerkende potentialet hos personer med handicap. Dette skal bl.a. ske gennem iværksættelse af karriere- og praktikprorammer således, at personer med handicap kan tilegne sig joberfaring i tillæg med at ansætte kvalificerede kandidater i permanente stillinger på lige fod med andre ansøgere.

Graden af beskæftigelse skal stimuleres ved at udbyde karriere-mentoring, CV-træning og praktikmuligheder for personer med handicap i tillæg med at linke potentielle arbejdsgivere og arbejdstagere. Derudover skal der genereres yderligere data på beskæftigelsesområdet med henblik på at få større viden om beskæftigelsesforholdene for personer med handicap i tillæg med større viden om fx uddannelsesniveau og familieforhold. Økonomisk styrkelse af den enkelte skal også ske gennem implementering af en opsparings- og kreditmodel, der er udviklet af NUDIPU. I den forbindelse er det vigtigt at give mulighed for, at man kan udveksle erfaringer på tværs af NUDIPUs medlemsorganisationer og i de forskellige distrikter, hvor programmet afvikles.

Endvidere samarbejdes der med ministerier og politiske udvalg for at sikre lovgivningsmæssige ændringer, der fremmer inklusion og mangfoldighed på beskæftigelsesområdet. I forhold til at sikre programmets forankring og bæredygtighed i Uganda ønsker NUDIPU at opbygge et knowledgement management og utilisation system og styrke sin egenkapacitet med henblik på at kunne leve op til sit mandat som beskytter af rettighederne for personer med handicap.