Du er her:

Oplysningsaktiviteter

Oplysningspuljen har som formål at styrke og understøtte oplysningsindsatser om udviklingssamarbejde tilrettelagt af handicaporganisationerne i Danmark.

Formålet med oplysningsindsatserne er at sikre en formidling af de resultater, som skabes i samarbejdet mellem de danske handicaporganisationer og deres partnerorganisationer i syd. Der er tale om oplysningsindsatser som retter sig mod et dansk publikum.

Oplysningspuljen giver støtte til forskelligartede oplysningsindsatser i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde samt forhold og problematikker i udviklingslande, gerne med udgangspunkt i et konkret projekt og partnerskab. Der kan med fordel vælges et konkret tema for oplysningsindsatsen.

Oplysningsindsatserne kan variere i form og format, men fælles for alle er, at indsatserne skal udbrede kendskabet til udviklingsproblematikker blandt den danske befolkning og sikre en forståelse af danske organisationers deltagelse i internationalt udviklingssamarbejde.

Oplysningspuljen kan søges af danske handicaporganisationer og danske organisationer associeret med handicapbevægelsen i Danmark samt af andre danske civilsamfundsorganisationer i samarbejde med en dansk handicaporganisation. Organisationerne skal være aktive i det internationale udviklingssamarbejde.