Du er her:

Oplysningsaktiviteter

Oplysningspuljen har som formål at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter tilrettelagt af handicaporganisationerne i Danmark.

Udviklings Strategisk Forum har nedsat et ad hoc oplysningsudvalg, der har mandat til at give støtte til oplysningsaktiviteter, som gennemføres af brugerne af Handicappuljen.  Oplysningsudvalget mødes efter behov og orienterer løbede USF om de aktiviteter, der bliver sat i gang. 

Udvalget har mandat til at imødekomme ansøgninger på op til kr. 200.000. Ved større ansøgninger indstiller udvalget til USF til endelig afgørelse. Hvis flere organisationer går sammen om en aktivitet, kan der søges om et større beløb, dog indstilles ansøgningen fortsat til endelig godkendelse i USF.

Formålet med oplysningsaktiviteterne er at sikre en formidling af de resultater, som skabes i samarbejdet mellem de danske organisationer og deres søsterorganisationer i Syd. Der er tale om oplysningsaktiviteter, som retter sig mod et dansk publikum.

I vurderingen af oplysningsaktiviteterne anvendes følgende kriterier:

  • Oplysningsaktiviteten skal formidle viden om udviklingssamarbejde, gerne med udgangspunkt i et konkret projekt. Man kan med fordel vælge et konkret tema fx: uddannelse, tilgængelighed, de nye verdensmål, beskæftigelse eller køn.
  • Af ansøgningen skal det fremgå, hvem der er målgruppe, hvordan denne nås, samt hvordan formidlingen skal finde sted.
  • Ansøgningen skal indeholde en tidsplan og et budget. Det er et krav at den ansøgende medlemsorganisation selv er involveret i tilrettelæggelsen af projektet. Derudover er det et krav, at det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvem der skal stå for den professionelle og tekniske produktion. Dette med henblik  på at få det bedst mulige produkt.
  • Efter projektets afslutning indsendes en kort status på forbrug af midler og eventuelle ændringer i projektet undervejs.