Du er her:

Danske Døves Landsforbund: Dokumentarklip fra Ghana

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 199.983 kr.
Type: Dokumentarklip
Bevilget i 2018

Hvorfor er det vigtigt at inddrage døve i den danske udviklingsbistand? Nytter det? Hvad kan vi bidrage med?

Disse spørgsmål søges der at give et svar på. Gennem 2 udsendte døve frivillige fra Danmark, som aldrig før har været i Afrika, følger vi dem på deres besøg. Over 10 dage skal de blive klogere på, hvad det er DDL har opnået gennem 10 års samarbejde med GNAD. Hvilke aktiviteter og resultater har der været og hvordan har det påvirket almindelige døve ghaneseres hverdag? Kulturmødet på tværs af verdensdelene giver stof til refleksioner for vores to udsendte, gennem deres øjne oplever vi deres indtryk og tanker i 5 indslag, som bliver sendt på DR2 over 5 lørdage. Der suppleres med indslag på sociale medier og følges op med en foredragsturne til 4 af DDL’s lokalforeninger.