Du er her:

Dansk Blindesamfund: "Den hvide stok og demokratiet"

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Myanmar
Beløb: 197.481 kr.
Type: Film
Bevilget i 2016

Dansk Blindesamfund tog initiativ til at lave en filmproduktion om situationen for blinde i Myanmar og foreningens arbejde med bl.a. at udbrede kendskabet til FN's Handicapkonvention.

Formålet med filmen

Det overordnede formål er at øge den folkelige forankring af handicaporganisationernes udviklingsarbejde gennem oplysning til den danske befolkning om foreningernes engagement i udviklingslandene.
Det konkrete formål med filmen var at sætte fokus på FN's Handicapkonvention i anledningen af 10 års jubilæet i 2016. Det er også ønsket at portrættere stærke rollemodeller blandt mennesker med synshandicap, som på trods af deres vilkår, både i Danmark men også ude i verden, formår at overkomme udfordringer i livet. Håbet er, at filmen kan fremme identifikationen mellem den danskere og mennesker med og uden handicap i udviklingslandene.

Christian Bundgaard og Susanne Koch Andersen fra Dansk Blindesamfund sammen med frivillige tolke, Kwai Nan fra Myanmars blindeorganisation og en munk, som hjalp med besøget på blindeskolen. Foto: DBS