Du er her:

Landsforeningen LEV - "Fællesprojektet - Et dansk handicapprojekt i Ghana"

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Ghana
Beløb: 200.000 kr. (til 2 film, hvoraf kun den ene er blevet produceret)
Type: Film
Bevilget i 2015

Landsforeningen LEV har taget initiativ til at producere en film med fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres familier i Ghana.

Formålet med filmen

Denne film handler om Landsforeningen LEVs samarbejde med handicaporganisationen i Ghana, Inclusion Ghana, og foreningens arbejde for mennesker med udviklingshæmning og deres familier. 

Filmen illustrerer, hvordan forældre støtter hinanden og finder ud af livet sammen med et barn med udviklingshæmning. Herudover beskriver filmen, hvordan Inclusion Ghana har udviklet sig i kraft af den direkte støtte fra den danske organisation gennem bistandsmidler.

Instruktører mv.: Sven Pors og Mogens Svane Petersen

Producer: Glad Production

Varighed: 11:24 minutter