Du er her:

Sammenslutningen af Unge med Handicap: Fotokampagne om NUDIPU-Youth

Organisation: Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Geografisk område: Uganda
Beløb: 93.819 kr.
Type: Fotokampagne
Bevilget i 2017

Oplysningsaktiviteten “Leaving No One Behind” har til formål at oplyse den danske befolkning om, hvordan det er at være ung med handicap i et udviklingsland. Der laves en Facebook-kampagne samt postkort under #LeavingNoOneBehind, som distribueres bredt og skal sætte fokus på handicap i en ulandskontekst - og herunder øge fokus på denne gruppe, når der arbejdes med FNs verdensmål. Desuden håber vi med denne oplysningsaktivitet at kunne styrke vores egen kapacitet til at udvikle engagement blandt ulandsfrivillige og dermed få endnu flere frivillige kræfter til oplysningsarbejdet.