Du er her:

Podcast om unge med handicap i Uganda

Organisation: Sammenslutningen af Unge med Handicap
Geografisk område: Uganda
Beløb: 240.982 kr.
Type: Podcast
Bevilget i 2018

Oplysningsaktiviteten "SUMH" podcast har til formål at oplyse den danske befolkning om, hvordan det er at være ung med handicap i et udviklingsland. Kerneproduktet er en podcastserie, der afdækker Ulandsudvalgets to partnerskabe i Rwanda og Uganda. Denne podcastserie indeholder fortællinger, refleksioner og interviews fra relevante aktører fra partnerlande og også fra Danmark. Podcastserien vil blive brugt i Lytte-saloner på blandt andet skoler evt. i forbindelse med OD-kampagnen og være et produkt, der kan præsenteres til diverse events, som Folkemødet. Ligesom podcastserien ydermere vil kunne styrke SUMHs egen kapacitet til at udvikle engagement blandt ulandsfrivillige og dermed få endnu flere frivillige kræfter til oplysningsarbejdet.