Du er her:

Vandreudstilling om Ghana fællesprojekt

Organisation: LEV, Dansk handicapforbund og Danske Døves landsforbund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 57.529 kr.
Type: Udstilling
Bevilget i 2018

Oplysningsaktiviteten har det formål at skabe viden omkring fire danske handicaporganisationers internationale arbejde med inklusion af mennesker med handicap. Dette bliver tilstræbt gennem en vandreudstilling, og et tilhørende skriftligt oplæg, der omhandler en fælles indsats i Ghana og det arbejde hver organisation generelt udfører i international sammenhæng. Den udviklede udstilling er taktil, og viser hvordan det er muligt at udarbejde en inklusiv udstilling, samtidig med at den portrætterer fire mennesker med handicap og deres støtter i arbejdet med at have adgang til deres rettigheder. Udstillingen og tilhørende oplæg formidler denne indsats til relevante institutioner i Danmark, hvor mere viden om inklusion er relevant for deres nuværende og fremtidige arbejde.