Du er her:

Mongoliet, Laos og Myanmar: Capacity Building of Organisations of the Blind under WUB-Asia-Pacific Region, Phase III

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Mongoliet, Laos og Myanmar
Beløb: 12.830.000 kr.
Periode: Oktober 2014 - september 2017.

Projektet er en tredje fase som bygger på to tidligere faser finansieret af DANIDA. Partnerne er blindeorganisationerne i Mongoliet, Laos, Myanmar, det regionale ben af Verdens Blindeunion samt Dansk Blindesamfund. Partneren i Myanmar er en ny og får adgang til erfaringer opsamlet af de øvrige partnere gennem de tidligere projektfaser. Søjlerne i projektfasen er:

  1. Organisationsopbygning af de tre nationale blindeorganisationer med særlig vægt på deres lokale afdelinger; Primær målgruppe på 1.187 personer.
  2. Fortalervirksomhed og bevidstgørelse med særligt fokus på inklusion af blinde og svagsynede børn på grundskoleniveau; Primær målgruppe på 1.376 personer.
  3. Træning af blinde og svagsynede i kompenserende færdigheder med henblik på at styrke selvtillid og evnen hos målgruppen til at stille sig frem som fortaler for blinde og svagsynedes rettigheder. Primær målgruppe på 1.109 personer

 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.