Du er her:

Forundersøgelse: Exploring project partnership between GOVI and DAB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Gambia
Beløb: 111.658 kr.
Periode: august - oktober 2018

På baggrund af planer fra DBS’ side om at igangsætte nye projektpartnerskaber og en indledende undersøgende dialog mellem DBS og GOVI, er det et gensidigt ønske mellem de to organisationer at indlede et projektsamarbejde og længerevarende partnerskab. Formålet med forundersøgelsen er at få udarbejdet en kontekstanalyse, en problemanalyse, en interessentanalyse og en risikoanalyse i forhold til synshandicappedes vilkår og udfordringer i Gambia - samt en organisationsanalyse af GOVI, således at organisationen på bedste vis kan inkluderes som ny partner i DBS’ portefølje. Desuden er formålet at afklare og afstemme forholdene omkring partnerskabet mellem DBS og GOVI, således at et fælles Memorandum of Understanding kan udvikles og underskrives.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.