Du er her:

Projekt: GOVI Empowerment Project

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Gambia
Beløb: 499.797
Periode: januar - december 2019

Dansk Blindesamfund (DBS) og Gambia Organisation of the Visually Impaired (GOVI) har igennem et par år tilnærmet sig et partnerskab. I oktober var DBS på forundersøgelse i Gambia og der blev efterfølgende underskrevet en formel samarbejdsaftale, der danner grundlaget for dette første egentlige projektsamarbejde af 12 måneders varighed. Projektet fokuserer på en generel styrkelse af organisationen, i særdeleshed på lokalt niveau, hvor behovene er akutte. Herudover er fokus lagt på fortalervirksomhed nationalt og lokalt, samt på ”empowerment” af medlemmer gennem træning og læring, hvilket bl.a. sker gennem etableringen af en fond, der støtter lokale initiativer i tre udpegede lokalafdelinger. Træning i orienteringsevne og almindelige daglige færdigheder af en gruppe udvalgte medlemmer vil støtte op om aktiviteterne og bidrage til en generel styrkelse af individuelle medlemmer såvel som organisationen på lokalt plan. Projektet er første trin i et forventet længerevarende partnerskab mellem DBS og GOVI.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.