Du er her:

Aktivitet: A joint impact assessment of DSOD sports interventions in Ghana 2005-2015

Organisation: Dansk Handicap-Idræts Forbund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 199.228 kr.
Periode: Juni - december 2016

Efter fire projekter og ti års arbejde med handicapidræt i Ghana vil DHIF vil I juli/august gennemføre en læ-ringsøvelse sammen med de tre ghanesiske partnere, der har været involveret: GFD (paraply), GSPD (fusisk handicappede), GBU (blinde). Et bestyrelsesmedlem og en projektmedarbejder fra DHIF vil rejse tik Ghana i 12 dage, hvor de sammen med en dansk facilitator og en medarbejder i GFD vil gennemføre interviews med lokale forhenværende og nuværende idrætsudøvere, lokale og nationale organisationsfolk, og eksterne aktø-rer. Opholdet afsluttes med to dage langt læringsworkshop med deltagelse fra GFD, GSPD, GBU og DHIF, faciliteret af den danske konsulent. Læringen vil bidrage til planlægningen af de fire partneres idrætsarbejde i årene fremover.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.