Du er her:

Aktivitet: Evaluation of Gender Project of the Ghana Blind Union Women’s Wing

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 209.261 kr.
Periode: November 2015 - marts 2016

GBU og DBS har samarbejdet siden 1980erne. Et projekt med kvindefløjen under GBU (MP 278) vil blive afsluttet i november 2015. Med denne ansøgning søges til en evaluering, som udover at evaluere resultaterne fra førnævnte projekt, også skal undersøge fordele og ulemper i forhold til GBUs nuværende organisatoriske struktur med fløje (sports-, ungdoms- og kvindefløj), og en model for en styrkelse af den organisatoriske struktur skal udvikles.

Ydermere skal 'best practises' for hvordan GBU kan arbejde med en kønssensitiv tilgang identificeres. Der skal ansættes både en lokal ghanesisk og en international konsulent. Den lokale konsulent vil være ansvarlig for dataindsamling i relevante distrikter, og for at bistå den internationale konsulent. Den internationale konsulent vil være ansvarlig for skrivebordsstudie, fokusgruppe interviews og analysen.

Begge konsulenter vil deltage i gender workshop under kvindefløjens women's forum og i den afsluttende valideringsworkshop. I sidstnævnt workshop vil den danske projektkoordinator også deltage.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.