Du er her:

Aktivitet: Frontrunners

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Ghana
Beløb: 334.054 kr.
Periode: September 2014 - maj 2015

Sammen med vores samarbejdspartner i Ghana: Ghana National Association of the Deaf (GNAD) ansøges om støtte til at kunne sende to yngre døve ghanesere på et internationalt kursusforløb på døves højskole Castberggård i Danmark. Kurset, der strækker sig over 8,5 måned (fra sep. 2014 – maj 2015), er særligt tilrettelagt for døve og der undervises på tegnsprog, hvorfor det ikke er nødvendigt at medbringe tolk fra Ghana. På Frontrunners arbejder man med tegnsprog og døves kultur, ledelse (organisationsarbejde), projektledelse, menneskerettigheder, FN’s Handikapkonvention og kommunikation.

De døve deltagere, der har gennemført denne uddannelse, vil få meget bedre forudsætninger for at tage aktivt del i organisationsarbejdet i GNAD, når de vender hjem. De vil kunne styrke GNAD’s arbejde på centrale områder: Herunder ledelse, projektledelse, informationsarbejde samt lobby- og interessevaretagelse. Det er aftalt at de to før kurset indgår kontrakt om at arbejde for GNAD i minimum 2 år efter endt kursusforløb.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.