Du er her:

Aktivitet: Participation in the World Congress of the World Federation of the Deaf and in the World Youth Camp

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Ghana
Beløb: 133.236 kr.
Periode: Juli - september 2015

World Federation of the Deaf’s verdenskongres, som finder sted hvert 4. år giver mulighed for WFD’s medlemsorganisationer og døvesamfundene mulighed for at udveksle erfaringer og styrke fortalervirksomheden blandt alle døve i hele verdenen. Verdenskongressen vil give DDL og GNAD’s repræsentanter mulighed for at tilegne sig vigtig viden om nye emner og tendenser indenfor døveområdet, f.eks. indenfor tegnsprog, uddannelse, sundhed, bioetik, tilgængelighed og menneskerettigheder. DDL’s repræsentant skal også give et oplæg under verdenskongressen om vigtigheden af, at døveforbundene bliver involveret i arbejdet med parallelrapporten til FN’s handicapkomite baseret på danske erfaringer fra Danmarks eksamination i FN i 2014.

Udover verdenskongressen deltager 2 unge ledere fra GNAD i WFD’s ungdomsafdelings verdensungdomslejr samt ungdomsafdelingens generalforsamling og i WFD’s generalforsamling, hvor GNAD kan øve indflydelse på dagsordenen på den internationale plan som fuldgyldigt medlem af WFD.

Interventionen giver ydermere GNAD mulighed for at skabe et netværk til andre døveorganisationer og tiltrække potentielle donorer, som skal sikre GNAD’s finansielle bæredygtighed på langt sigt og mindske afhængigheden af støtten fra Handicappuljen.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.