Du er her:

Aktivitet: Review of the projects “Strong Together” and “Parents Self Help Group Membership Project” with focus on lessons learnt, achievements and best practices

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Ghana
Beløb: 198.429 kr.
Periode: September - december 2014

LEV har siden 2010 samarbejdet med Inclusion Ghana (IG) om projekterne “Strong Together” og “Parents Self Help Group Membership Project”. I den forbindelse er der høstet betydelige erfaringer vedrørende udvikling af IG som fortaler for mennesker med udviklingshæmning i Ghana.

Erfaringerne er delvist dokumenteret i statusrapporter til CISU og DH, men ikke undersøgt nøjere i en bredere og fremadrettet sammenhæng. Dette blev påpeget af Handicappuljens bevillingsudvalg foråret 13, da en større ansøgning om midler til IG blev afvist. Man efterlyste dokumentation og aktiv brug af erfaringer samt en klarere projektstrategi og opfordrede LEV til at arbejde med dette. Nærværende review forsøger at imødekomme denne anbefaling.

Reviewet vil fokusere på opnåede resultater, læring og lovende praksis, især i relation til bæredygtighed i de etablerede selvhjælpsgrupper, inklusion og fastholdelse af fædre samt samarbejde med strategiske partnere, som feks. Special Olympics Ghana. Desuden vil fordele og brug af medlemskab af Ghana Federation of Disabled samt projekternes Trust Fund blive vurderet. Det er LEVs antagelse, at review materialet vil kunne bidrage konstruktivt i planlægning af fremtidigt projektsamarbejde med IG og således øge både kvalitet og effekt. Reviewrapporten vil desuden indgå i aktuel udvikling af strategi og model for LEVs engagement i international udvikling.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.