Du er her:

Forundersøgelse: Alternative livelihoods among landless farmers with and without disabilities II

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Ghana
Beløb: 138.415 kr.
Periode: Maj - juni 2019

Denne forundersøgelse skal afsøge muligheder for udvidelse af hønseavl blandt flere GSPDs medlemmer i Ghanas Upper East Region. Herudover skal det undersøges om der er andre indkomstskabende aktiviteter der kan komme i spil samt hvilke begrænsninger der eksisterer ift. at få personer med svære handicap involveret i alternative indkomstskabende aktiviteter. Dette er en udvidelse af den begrænsede intervention i 2018 i Ghanas Upper Eastern Region, hvor der med succes er afprøvet hønseavl som alternativ indkomstskabende aktivitet blandt 55 småbønner/husmænd (heraf 44 med fysisk handicap).

En fortsættelse og udvidelse af interventionen er et logisk næste skridt for DHF's lokale partner, GSPD i Upper Eastern Region. Flertallet af medlemmerne er småbønner og husmænd, og en del af dem deltager i forvejen i kurvefletningsforetning som DHF har hjulpet dem med at udvikle. Successen fra pilotprojektet viser potentialet til at konsolidere og sprede hønseavl som alternativ indkomstskabende aktivitet blandt fattige husholdninger i Upper Eastern Region. Samtidig har pilotprojektet vist at der er stor interesse fra GSPDs medlemmer til at blive inddraget i en fase 2.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.