Du er her:

Forundersøgelse: Establish partnership

Organisation: Landsforeningen SIND
Område: Ghana
Beløb: 65.000 kr.
Periode: I løbet af 2015.

Landsforeningen SIND planlægger at starte et samarbejde op med Mental Health Society of Ghana (MEHSOG) for at fremme vilkårene for psykisk sårbare personer, med særlig fokus på adgang til behandling, rehabilitering, uddannelse, sundhed og inklusion af personer, der lever med en psykisk sygdom.

Med denne forundersøgelse ønsker Landsforeningen SIND at kortlægge Mental Health Society of Ghanas kapacitet og metoder. Forundersøgelsen skal ligeledes analysere netværket og samarbejdet i offentlige og private organisationer, der kan have en betydning for vilkårene for personer med psykiske lidelser og deres værger.

Det forventes at Landsforeningen SIND og Mental Health Society of Ghana bliver enige om, hvordan et partnerskab skal fungerer og senere vil sende an ansøgning.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.