Du er her:

Forundersøgelse: Inclusion Africa

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Ghana
Beløb: 70.000 kr.
Periode: April - maj 2013

Landsforeningen LEV ansøger DH om midler til en forundersøgelse af Inclusion Africa. Forundersøgelsen vil finde sted i forbindelse med Inclusion Africa’s repræsentantskabsmøde, der afholdes i Accra, Ghana den 7.- 10 april 2013.

Forundersøgelsen vil tage udgangspunkt i Inclusion International’s kapacitetsanalyse af Inclusion Africa i 2012. På baggrund af denne analyse og drøftelser med Inclusion Africa’s nye bestyrelse ønsker LEV at afklare, om der fremadrettet er basis for et partnerskab, hvor LEV evt. kan støtte forskellige indsatsområder primært om erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og tematisk konceptudvikling.

Derudover vil der blive mulighed for at diskutere donorsamarbejde med Inclusion International og NFU (Norge) samt andre strategiske partnerskaber såsom Special Olympics Africa.


Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.