Du er her:

Forundersøgelse: Pre-Study Inclusion Ghana 2019

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Ghana
Beløb: 94.642 kr.
Periode: Marts 2019

Denne forundersøgelse er planlagt m.h.p. at danne grundlag for udvikling af strategien for et specifikt opfølgningsprojekt til det bredere Fællesprojekt (Strengthening the Disability Movement in Ghana project 2015-19), sådan som det allerede var forudset ved planlægningen af det nævnte projekt. Opfølgningsprojektet fokuserer på yderligere organisationsudvikling i retning mod organisatorisk bæredygtighed for Inclusion Ghana (IG), som er den landsdækkende ghanesiske paraplyorganisation for mennesker med kognitive handicaps, såvel som for IG’s medlemsbase.

Aktiviteterne involverer fire nøglepersoner i Inclusion Ghana og to ansatte i LEV. Der vil blive foretaget studiebesøg hos repræsentative IG-medlemmer på distriktsniveau – såvel organisationer som selvhjælpsgrupper – m.h.p. at opsamle hidtidige erfaringer såvel som andre relevante oplysninger. På grundlag af disse og andre inputs vil nøglepersoner fra LEV og IG sammen udforme den videre strategi med fokus på såvel organisatorisk som økonomisk strategi for bevægelsen.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.