Du er her:

Forundersøgelse: Prestudy for a sign language project in Ghana

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Ghana
Beløb: 235.392 kr.
Periode: Januar - maj 2019

Forundersøgelsen har til formål at definere det konkrete indhold og afgrænsning i det næste projekt mellem GNAD og DDL, som har et mere målrettet fokus på anerkendelse og fremme af adgang til ghanesisk tegnsprog, heriblandt styrkelse og forankring af tegnsprogstolkeuddannelsen på University of Cape Coast. Fortalervirksomheden forbundet med at få ghanesisk tegnsprog anerkendt og forøge dets status i befolkningen bygger på erfaringerne opsamlet i partnerskabet mellem GNAD og DDL siden 2007, heriblandt erfaringerne høstet fra det store fællesprojekt om at styrke handicapbevægelsen i Ghana.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.