Du er her:

Ghana: Strengthening the Disability Movement in Ghana, Phase II

Organisation: Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen LEV, Dansk Handicap Forbund
Område: Ghana
Beløb: 5.170.019 kr.
Periode: April 2014 - Juni 2015.

Projektet har til formål at styrke den samlede handicapbevægelse i Ghana med indsatser på både lokalt og nationalt niveau og gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen LEV, Dansk Handicap Forbund og paraplyen Danske Handicaporganisationer samt deres respektive partnerorganisationer i Ghana.

Projektet arbejder for at fremme mennesker med handicaps adgang til statslige ydelser, tilknyttet kapacitetsopbygning af handicapbevægelsen lokalt (specifikt i 11 distrikter). Formålet er også en opsamling af læring, der kan udbredes til fremtidige indsatser på områder som bl.a. fysisk tilgængelighed og adgang til tegnsprogstolkning. Derudover vil der blive arbejdet med fortsat at styrke de nationale organisationers kapacitet og den fælles indsats med fortalervirksomhed. På både nationalt og lokalt niveau er der ydermere fokus på at styrke koordinering og det fortsatte samarbejde for at sikre fælles forståelse og integration af nye partnere.

Projektets primære målgruppe er 5.622 medlemmer og deres familier (heriblandt 2.527 kvinder) fra individuelle organisationer for personer med handicap i 11 distrikter I Ghana.

Sekundær målgruppe er 850 distriktsansatte og medlemmer af District Assemblies, 250 nationale aktører, personer med handicap I projektdistrikterne og 30-40.000 personer med handicap, som er medlemmer i individuelle organisationer af personer med handicap uden for projektdistrikterne.

 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.