Du er her:

Projekt: Alternative Livelihoods among landless farmers with and without disability

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Ghana
Beløb: 244.323 kr.
Periode: Februar - juli 2018

Dette er en begrænset intervention der vil afprøve metoder til udvikling af alternative indkomstskabende aktiviteter blandt 40 småbønder/husmænd (heraf 20 med fysisk handicap) i Ghanas Upper Eastern Region. Metoderne er blevet udviklet og anvendt med succes blandt jordløse landmænd af den Ghanesiske NGO Krobodan og dennes danske partner i Krobo District i Ghanas Eastern Region.

Interventionen er et logisk næste skridt for DHF´s locale partner, GSPD i Upper Eastern Region. Flertallet af medlemmerne er småbønder og husmænd, og en del af dem deltager i forvejen i en kurvefletningsforretning, som DHF har hjulpet dem med at udvikle.

Projektet er et pilotprojekt med fokus på metodeafprøvning og læring. Hvis resultaterne taler for det, vil indsatsen blive efterfulgt af et project i fuld skala. DHF er i forvejen partner med 4FairLife og Krobodan i et CISU finansieret project i Krobo, hvor DHF støtter i forbindelse med inklusion af mennesker med handicap i Krobodans arbejde.

 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.