Du er her:

Projekt: Development of an experience based Model for inclusive education of persons with intellectual disabilities in Ghana

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Ghana
Beløb: 198.452 kr.
Periode: August - december 2015

LEVs partner i Ghana, Inclusion Ghana (IG) har bidraget til udvikling af national politik på inklusionsområdet (Inclusive Education Policy). Politikken afventer nu godkendelse af ansvarlig minister. Ultimo 2015, skal der udarbejdes standarder m.v., der kan sikre forsvarlig udmøntning. IG får her indflydelse på, hvordan inklusion af mennesker med udviklingshæmning skal foregå. Foreningens erfaring på området er imidlertid minimal, så der er behov for indsamling af erfaringsbaseret viden, der kan kvalificere input.

LEV og IG planlægger derfor brug af en frivillig/erfaren rollemodel, der sammen med IG kan teste tilgange til inklusion, udvikle en minimanual til inklusion af mennesker med udviklingshæmning, en lille guide til udviklende og inkluderende legeaktiviteter samt input til en enkel model der kan deles med nøgleaktører på området. Den frivillige/erfarne rollemodel er uddannet specialpædagog, har relevant arbejdserfaring fra både Ghana og Danmark og skal i samarbejde med IG fungere som primusmotor i de inklusionsfremmende aktiviteter og dokumentation deraf.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.