Du er her:

Projekt: Employment Project

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 1.419.545 kr.
Periode: Januar 2017 - december 2020

Projektet er en opfølgning på et tidligere pilot projekt og sigter mod at fremme beskæftigelsesmuligheder på det uformelle jobmarked for mennesker med synshandicap i Ghana. På baggrund af læring og tidligere opnåede resultater vil GBU og DBS i fællesskab gennemføre en differentieret indsats i ialt 10 distrikter med henblik på: 

1) at kvalificere udvalgte medlemmer indenfor entreprenør og finansiel virksomhed og støtte dem til opstart af handel og små virksomheder,

2) at fremme inklusion for blinde og svagsynede i programmer udbudt af det statslige erhvervstræningsinstitut NBSSI og af finansielle institutioner, og

3) at skabe øget opmærksomhed omkring retten til arbejde for personer med synshandicap og større imødekommenhed i forhold til disses evner og muligheder at understøtte egne levevilkår. Det bagvedliggende princip i projektet er ”mainstreaming” og i forhold fremme af bæredygtighed og bredere effekt af indsatsen vil der være stor fokus på lokal ressource mobilisering, tilretning af træningsmaterialer, vidensdeling og fortalervirksomhed overfor relevante lokale og nationale institutioner, samt kapacitetsopbygning af regionale og lokale tillidsvalgte, der gradvist vil overtage ansvar for de lokale aktiviteter.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.