Du er her:

Projekt: Empowerment through blindness sport

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Ghana
Beløb: 172.783 kr.
Periode: August – december 2013

Projektets første formål er at delegationer fra Ghana Blind Union (GBU) og Rwanda Union of the Blind (RUB) får mulighed for aktivt at deltage i generalforsamling i The International Blind Sports Federation (IBSA) som afholdes i Danmark i august-september 2013.

Projektets andet formål er at delegationerne får ny viden om blindesport gennem træning, kampe og workshop, under deres besøg i Danmark.

Delegationens deltagere består af to synshandicappede fra henholdsvis GBU og RUB, plus ledsagere. Delegationerne vil videreformidle den nye viden til deres organisationer, når de er tilbage i hjemlandet.


Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.