Du er her:

Projekt: GNAD@50: Recognise Ghanaian Sign Language!

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Ghana
Beløb: 316.897 kr.
Periode: april - juli 2018

Ghana National Association of the Deaf (GNAD) fejrer 50 års jubilæum og vil bruge anledningen til at få skabt opmærksomhed om vigtigheden af at få ghanesisk tegnsprog officielt anerkendt af regeringen. Der arrangeres en række begivenheder i løbet af 2018, denne partnerskabsaktivitet dækker en del af begivenhederne, heriblandt højdepunktet hvor GNAD er vært for World Federation of the Deaf’s bestyrelsesmøde. Besøget af WFD bruges som en løftestang til at få adgang til politikere, embedsmænd og interessenter for at skabe forståelse og vilje til at få anerkendelsen gennemført, f.eks. ved hjælp af en reception hos den danske ambassade og et seminar. Derudover besøger delegationen fra Danmark 2 af GNAD’s projektdistrikter for at lobbye for forbedret adgang til ydelser på tegnsprog i distrikterne.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.