Du er her:

Projekt: Inclusion of Blind and Partially sighted persons in Ghana in existing microcredit programs and the informal labour market

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Ghana
Beløb: 1.101.740 kr.
Periode: Januar 2014 – december 2015

Projektet fokuserer på retten til adgang til det uformelle arbejdsmarkedet i Ghana for personer med synshandicap, på samme betingelser som deres seende kollegaer.

Det underliggende princip i projektet er mainstreaming, og det sætter ind på 3 fokusområder: Træning af 100 medlemmer af Ghana Blind Unions ungdomsfløj og kvindefløj i entreprenør-virksomhed i det eksisterende undervisningsinstitut NBSSI, - de udvalgte GBU medlemmers inklusion i programmer udbudt af udvalgte mikrokredit institutioner, såkaldte rural banks, - og fortalervirksomhed og oplysningskampagner ift at sætte fokus på retten til arbejde for personer med synshandicap.

Projektet vil blive implementeret i 6 distrikter i 3 regioner i Ghana. Projektet er et pilotprojekt, og erfaringerne skal opsamles og bruges fremadrettet.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.