Du er her:

Projekt: PWD Entrepreneurs in Upper East

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 507.972 kr.
Periode: November 2016 - maj 2017

Projektets formål er at kapacitetsopbygge Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD) i Upper East regionen og nationalt på følgende niveauer:

  • Individuelle medlemmer styrkes til aktiv deltagelse i familie, lokalsamfund og organisation gennem jobskabelse
  • På distriktsniveau ved at gøre distriktsorganisationen mere attraktiv at være medlem af samt ved at gøre tillidsfolk bedre til at markedsføre dem overfor offentlige instanser og donorer
  • På regionsniveau ved at gøre tillidsfolk bedre til at håndtere projekter gennem træning og praktiske erfaringer

På nationalt niveau ved at forbedre kommunikationen inden for organisationen samt kommunikationen til den brede offentlighed og eventuelle donorer og samarbejdspartnere.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.