Du er her:

Projekt: Remodelling of Inclusion Ghana for Nationwide Grassroot Participation and Inclusion in the Disability Movement Ghana

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Ghana
Beløb: 2.992.380 kr.
Periode: Marts 2017 - februar 2020

Projektet “Remodeling Inclusion Ghana (IG) for Nationwide Grassroot Participation and Inclusion in the Disability Movement of Ghana”  drejer sig om inklusion af mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende i den ghanesiske handicapbevægelse, især lokalt.

Målet er at sikre, at deres organisation – Inclusion Ghana – er repræsenteret af både mænd og kvinder i alle paraplyorganer i hele landet og dermed sikret mulighed for deltagelse i vigtige  beslutningsprocesser, lokalt og regionalt. Det kræver ændringer af  IGs vedtægter og nuværende struktur samt udvikling af strategier for lige adgang for begge køn samt optimering af intern kommunikation i organisationen.

IG er etableret som en netværkslignende organisation, mens andre handicaporganisationer og paraplyen GFD har en enstrenget og mere hierarkisk struktur tilpasset Ghanas inddeling i regioner og distrikter. Desuden vil projektet sikre, at de mænd og kvinder, som skal repræsentere mennesker med udviklinghæmning besidder de nødvendige kompetencer og har opbakning fra aktive og dagsordenssættende forældre/pårørende i nærområdet. Kurser i rettigheder og  fortalervirksomhed for både udviklingshæmmede og deres familier er derfor en del af projektet. 
IG’s nationale sekretariat vil sikre, at en database med data fra projektet etableres og vedligeholdes. Formålet er at samle data, der kan bruges til fremtidige ansøgninger, læring, evidensbaseret fortalervirksomhed og fundraising.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.