Du er her:

Projekt: Staking out a shared vision of Ghana Society of the Physically Disabled´s future (2014-2020)

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Ghana
Beløb: 123.971 kr.
Periode: November - december 2014

Ansøgningen drejer sig om en partnerskabsintervention mellem Dansk Handicapforbund og Ghana Society of the Physically Disabled. Baggrunden er strategiske udfordringer i Ghana Society of the Physically Disableds landsledelse i forbindelse med en forventet nedtrapning perioden 2014-2018 af støtten til handicapbevægelsen i Ghana fra Handicappuljen.

Hovedaktiviteten er en workshop i Ghana, hvor to repræsentanter fra Dansk Handicapforbund vil være til et stede sammen med Ghana Society of the Physically Disabledslandsråd samt udvalgte lokale ledere for at:

  • Formulere en fundraising strategi for Ghana Society of the Physically Disabled.
  • Forbedre Ghana Society of the Physically Disableds interne kommunikation.
  • Aftale en ny fase af partnerskabet mellem Ghana Society of the Physically Disabled og Dansk Handicapforbund.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.