Du er her:

Projekt: Strengthening the Disability Movement in Ghana, Phase II

Organisation: Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen LEV, Dansk Handicap Forbund
Område: Ghana
Beløb: 5.170.019 kr.
Periode: April 2014 - juni 2015

Projektet har til formål at styrke den samlede handicapbevægelse i Ghana med indsatser på både lokalt og nationalt niveau og gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen LEV, Dansk Handicap Forbund samt deres respektive partnerorganisationer i Ghana, inklusiv paraplyorganisationen Ghana Federation of Disability Organisations.

Projektet arbejder for at fremme adgang til statslige ydelser for mennesker med handicap, tilknyttet kapacitetsopbygning af handicapbevægelsen lokalt (specifikt i 11 distrikter).

Formålet er også en opsamling af læring, der kan udbredes til fremtidige indsatser på områder som bl.a. fysisk tilgængelighed og adgang til tegnsprogstolkning. Derudover vil der blive arbejdet med fortsat at styrke de nationale organisationers kapacitet og den fælles indsats med fortalervirksomhed.

På både nationalt og lokalt niveau er der ydermere fokus på at styrke koordinering og det fortsatte samarbejde for at sikre fælles forståelse og integration af nye partnere.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.